Vijesti

Izvršenje Plana KTP MiMES u 2021. godini

21.6.2021

U skladu sa Planom kontrolno-tehničkog pregleda municije i minsko-eksplozivnih sredstava (KTP MiMES) za 2021. godinu, 21. juna 2021. godine otpočeo je KTP MiMES na lokacijama za skladištenje municije, čime su OS BiH zvanično i otpočele sa KTP MiMES u 2021. godini.

Kontrolno-tehnički pregled MiMES je planska i organizirana aktivnost u cilju utvrđivanja ispravnosti, kompletnosti MiMES, ali i utvrđivanja uslova u kojima se ista skladišti i primjenjuju propisani standardi za njihovo skladištenje.

Izvodi se svake godine u periodu od aprila do oktobra, a ovim pregledom kontroliše se 5% MiMES od ukupne količine uz strogo poštivanje mikroklimatskih uslova.

Navedenoj aktivnosti prethodile su određene organizacione i tehničke pripreme, kao što je priprema ljudstva, osiguranje potrebnih materijalno-tehničkih sredstava i sl.

Radovi su otpočeli i na lokacijama „Krupa“ Hadžići, „Bukova Greda“ Orašje, „Baćevići Mostar, „Duži Trebinje i „Krčmarice Banjaluka.

Osim na naprijed navedenim lokacijama, do kraja oktobra 2021. godine, 5% KTP MiMES radit će se na još šest lokacija OS BiH.

Planirana količina MiMES na kojoj će se izvršiti KTP u 2021. godini je 700 tona. Naprijed navedena količina MiMES bit će pregledana do kraja oktobra 2021. godine, kada je planiran završetak KTP za 2021. godinu.

Kontrolno-tehnički pregled prevashodno ima za cilj brzo selektirati municiju rizičnu za dalje skladištenje, te utvrditi uzroke nastalih promjena ili pojave degradacije municije, a sve u cilju osiguranja sigurnog skladištenja, funkcionalne pouzdanosti municije i osiguranja uslova za produženje životnog vijeka municije.

10 FOTO GALERIJA