Vijesti

Održana Inicijalna planska konferencija za međunarodnu vježbu „Bilateralna vježba“

6.8.2020

U povodu ovogodišnje međunarodne vježbe „Bilateralna vježba“, čiji su domaćin Oružane snage Bosne i Hercegovine, u Domu Oružanih snaga BiH je 6. augusta 2020. godine održana inicijalna planska konferencija.

Inicijalnu plansku konferenciju predvodio je zamjenik komandanta Operativne komande Oružanih snaga BiH, brigadni general Kenan Dautović. Bilateralna vježba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine (OS BiH) i Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država (OS SAD) planirana je da se realizuje na lokacijama Centra za borbene simulacije “Manjača”, poligona za obuku OS BiH Glamoč i aerodroma Dubrave. Ukoliko situacija sa pandemijom COVID-19 dozvoli, vježba bi trebala realizovati u vremenskom periodu od 16. do 20. novembra 2020. godine sa učešćem do 50 pripadnika OS SAD i 150 pripadnika OS BiH.

 

Oružane snage BiH će na vježbi učestvovati uz kompjuterski podržanu vježbu (CAX) i terensku vježbu (FTX), dok bi Oružane snage SAD sa učešćem 4 aviona F-16 vršile podršku snaga ne terenu, po pozivu. Nije planirano da zrakoplovi koriste bojevu municiju već samo da, nakon poziva za podršku, izvrše lasersko zaključavanje cilja i simulirano uništenje.

 

Cilj vježbe jeste da Oružane snage BiH, kroz kompjuterski podržanu vježbu i terensku vježbu sa specijalistima za navođenje i kontrolu bliske zračne podrške (Joint Terminal Attack Controllers - JTAC) unaprijede operativne sposobnosti deklarisane bataljonske grupe. Ovim bi Oružanih snaga BiH stekle sposobnosti za izvođenje konvencionalnih operacija da u realnom vremenu i međunarodnom okruženju realizuje dodijeljene zadatke uz upotrebu bliske vatrene i zrakoplovne podrške.

 

info - ZŠ OS BiH

8 FOTO GALERIJA