Sastale se delegacije MO BiH i Sjeverne Makedonije: razgovarali o izazovima s kojima se susreću

1.11.2023

Generalni inspektorat i Sektor za upravlјanje personalom Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine primili su delegaciju Ministarstva odbrane Sjeverne Makedonije, koja od 30. oktobra do 2. novembra 2023. godine boravi u Bosni i Hercegovini, u okviru aktivnosti razmjene iskustava iz domena inspekcijskog nadzora i funkcija upravlјanja lјudskim resursima. Pomenuta aktivnost je podržana od strane Centra za integritet u sektoru odbrane – CIDS iz Osla, Norveška.

Delegaciju MO BiH su predvodili generalni inspektor MO BiH brigadni general Mirsad Ahmić i pomoćnik ministra odbrane gospodin Sead Muratović, a makedonsku delegaciju gospođa Mirjana Šterjova, savjetnik u MO S. Makedonije, ujedno voditelј programa za zaštitu uzbunjivača.

Tokom ove planirane aktivnosti, general Ahmić je upoznao goste sa tekućim aktivnostima Generalnog inspektorata MO BiH i inspektora u komandama i jedinicama Oružanih snaga BiH. Razgovarano je o uspostavlјenim modelima organizacije, kao i funkcioniranju i izazovima u radu sa kojima se inspektorati u ministarstvima odbrane obje zemlјe susreću u obavlјanju poslova. Razmijenjena su iskustva u radu inspektora, pri čemu su apostrofirani procesi izgradnje integriteta, borbe protiv korupcije i ustanovlјeni mehanizmi prijavlјivanja uočenih nepravilnosti.

Gospodin Sead Muratović je upoznao goste sa strukturom i osnovnim funkcijama sistema upravlјanja lјudskim resursima u MO BiH. Naglašena je veoma uspješna saradnja dvije države po pitanju školovanja oficira u S. Makedoniji za potrebe sistema odbrane BiH. Tokom diskusije gosti iz MO S. Makedonije su upoznati i sa modelom procjene rizika na korupciju radnih mjesta, a koji je razvijen od strane nadležnih službi i koji se primjenjuje u MO BiH.

Po završetku planiranih aktivnosti na dan 31. oktobra 2023. godine, obјe delegacije su se saglasile da  je realizirana posjeta u potpunosti ispunila očekivanja, kao i da u oblasti inspekcija i upravlјanja lјudskim resursima postoji i prostor i potreba za dalјnjom saradnjom kroz bilateralnu i regionalnu saradnju.

Ured za odnose s javnošću

Telefon: (033) 286-680, fax: (033) 286-685,

E-mail: info@mod.gov.ba

5 FOTO GALERIJA