Zamjenik ministra odbrane

25.1.2023

ZAMJENIK MINISTRA ODBRANE ZA UPRAVLJANJE RESURSIMA


Aleksandar Goganović

Telefon: +387 33 285 510

Adresa: Ministarstvo odbrane BiH, Sarajevo, Hamdije Kreševljakovića 98

E-mail: aleksandar.goganovic@mod.gov.baBIOGRAFIJA

LIČNI PODACI:

Datum rođenja: 08.07.1989. godine

Mjesto rođenja: Tuzla

OBRAZOVANJE:

Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka (2008 – 2013)

Gimnazija „Jovan Dučić“, Doboj (2004 – 2008)

PROFESIONALNA KARIJERA:

 • Zamjenik ministra odbrane BiH za upravljanje resursima (2023- )
 • Odbornik Skupštine grada Doboj (2021 – 2023)
 • Direktor Gradske razvojne agencije Doboj (2019 – 2022)
 • Direktor Fondacije „Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju“(2019)
 • Savjetnik gradonačelnika Gradske uprave Doboj (2018 – 2019)
 • Asistent na međunarodnom projektu Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Grada Doboj (2016 – 2018)
 • Stručni saradnik „Vodovod“ a.d. Doboj  (2016)

STRUČNO USAVRŠAVANJE:

 • „Dopunske obuke za energetske menadžere javnih institucija, ustanova i preduzeća u nadležnosti JLS i ministarstava Republike Srpske“, BiH u organizaciji UNDP BiH (2022)
 • Stručno predavanje „Western Balkans relations, with focus on BiH“, Brisel, Belgija u organizaciji International Republican Institute (2018)
 • Seminar „Kako pripremiti uspješan projektni prijedlog za EU fondove“, Sarajevo, BiH – u organizaciji Spoljnotrgovinske komore BiH (2018)        
 • „ALPI Program“, BiH – jačanje međustranačke i međuentitetske saradnje mladih političara u organizaciji International Republican Institute (2018)    
 • Učesnik u programu Confidence Building Measures (CBM) Programme – „Strengthening position of Youth in Local Communities - divided municipalities in Bosnia and Herzegovina“, Neum, BiH u organizaciji Vijeća Evrope (2017)
 • Učesnik u programu umrežavanje gradova i općina „Europe for citizens 2014 - 2020“ u sklopu projekta „Putevima EU“ finansiranog iz EU fondova (2016)
 • Seminar „Pristup logičke matrice za identifikaciju i pripremu razvojnih projekata“, Banja Luka, BiH u organizaciji Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća (2015)        
 • Učesnik u projektu „PRO-Budućnost“, BiH (USAID) (2015)
 • Seminar „Regionalna politika i fondovi EU“, Doboj, BiH u organizaciji Direkcije za evropske integracije BiH (2014)
 • Seminar „Campaign Skills Training“, Banja Luka, BiH u organizaciji International Republican Institute (2010)

STRANI JEZICI: engleski jezik

Postani pripadnik OS BiH