Kabinet ministra

6.2.2023

BIOGRAFIJA: MINISTAR ODBRANE

Kabinet ministra odbrane

kabinet.ministra@mod.gov.ba


Šef kabineta: Salko Beba

e-mail: salko.beba@mod.gov.ba
Kontakt telefon: +387 33/285-503
Fax: + 387 33/285-507

Savjetnik:  Adem Zolota
e-mail: adem.zolota@mod.gov.ba
Kontakt telefon: + 387 33/285-505

Savjetnik: Muhamed Bajrić
e-mail:  muhamed.bajric@mod.gov.ba

Kontakt telefon: +387 33/285-506

Savjetnik: Aner Begić
e-mail:
aner.begic@mod.gov.ba
Kontakt telefon: + 387 033/285-523

Savjetnik: Mirza Ahmetović
e-mail:
mirza.ahmetovic@mod.gov.ba
Kontakt telefon: + 387 33/285-535
Postani pripadnik OS BiH