Sektor za komandu, kontrolu i komunikacije, kompjutere i upravljanje informacijama

7.2.2024

Sektor za komandu, kontrolu i komunikacije, kompjutere i upravljanje informacijama

INES SUPUR RADONJIĆ, pomoćnik ministra za komandu, kontrolu, komunikacije, kompjutere i upravljanje informacijama

Telefon: +387 33 285 660                                           

Adresa: Ministarstvo odbrane BiH,

Sarajevo, ul. Hamdije Kreševljakovića, broj: 98

e-mail: ines.supurradonjic@mod.gov.ba

 

Nadležnosti

Sektor za komandu, kontrolu, komunikacije, kompjutere i upravljanje informacijama (4KUI) vrši poslove u vezi sa uspostavljanjem interoperabilnog komunikacijskog sistema, te upravljanje informacijama i kompjuterskom tehnologijom koja se odnosi na komunikacije i upravljanje informacijama u cijelom odbrambenom sistemu BiH.

Sektor K4UI sastoji se od sljedećih unutarnjih organizacijskih jedinica:

a) Odsjek za standardizaciju i sigurnost komunikacija

Planira i organizira sistem standardizacije i sigurnosti komunikacija, osigurava kompatibilnost sistema u Ministarstvu odbrane BiH i Oružanim snagama BiH.

b) Odsjek za upravljanje informacijama

Planira i koordinira poslove na izgradnji, upravljanju i korištenju informacionih sistema i informacionih resursa u odbrambenim strukturama BiH.

c) Odsjek za telekomunikacijsku i informatičku podršku

Nadležan za planiranje i koordinaciju poslova na nabavci opreme i softvera; implementaciju, održavanje i administriranje telekomunikacijskih i informacionih sistema i resursa za potrebe odbrambenih strukura BiH.

INTERNI DOKUMENTI

Politika upravljanja elektromagnetnim spektrom za potrebe odbrane

Pravilnik o izdavanju resursa stacionarnih komunikacijskih čvorišta

Odluka o utvrđivanju cjenovnika izdavanja u zakup resursa Stacionarnih komunikacijskih čvorišta