Zamjenik ministra za politiku i planove

25.1.2023

ZAMJENIK MINISTRA ODBRANE BIH ZA POLITIKU I PLANOVE

http://www.mod.gov.ba/foto2015/04.20.15.suljagic.jpg

Slaven Galić

Telefon: +387 33 285 515   

Adresa: Ministarstvo odbrane BiH, Sarajevo,

Hamdije Kreševljakovića 98

E-mail: slaven.galic@mod.gov.ba


BIOGRAFIJA

LIČNI PODACI

Datum i mjesto rođenja: 20.06.1964., Mostar

Bračni status: oženjen, otac dvije kćerke                                      

OBRAZOVANJE

Magistar nauka na polju Strategija nacionalne sigurnosti (Škola nacionalne odbrane SAD), (2012 – 2013)

Diplomirani inženjer mašinstva (Mašinski fakultet u Mostaru), (1984 – 1992)

Osnovna škola, Srednja škola u Širokom Brijegu (1971 – 1983)

VOJNO USAVRŠAVANJE

  • Nacionalni ratni koledž (Washington D.C., SAD), (2013)

  • Komandno-štabna škola (Kansas, SAD), (2010)

  • Vojno-diplomatska škola, Zagreb, Republika Hrvatska (1996)

PROFESIONALNA KARIJERA:

  • Zamjenik ministra odbrane BiH za politiku i planove (2023 - )

  • Umirovljen u činu brigadira 01.03.2018. godine

  • Komandant 1. pješadijskog (gardijskog) puka OS BiH (2013 - 2017)

  • Načelnik J-1 u ZŠ OS BiH (2011 - 2012)

  • Načelnik G-2 u OK OS BiH (2009 - 2011)

  • Vojni savjetnik u Misiji Bosne i Hercegovine pri OSCE/UN i drugim međunarodnim organizacijama u Beču, Austrija (2003 - 2008)

ZNANJE STRANIH JEZIKA: engleski jezik

Postani pripadnik OS BiH