Zamjenik ministra za politiku i planove

18.4.2016

ZAMJENIK MINISTRA ODBRANE ZA POLITIKU I PLANOVE

SEAD JUSIĆ
Zamjenik ministra odbrane za politiku i planove 
Tel: +387 33 285 515
Faks: +387 33 285 519
Adresa: Ministarstvo odbrane BiH, Sarajevo, ul. Hamdije Kreševljakovića 98
E-mail: sead.jusic@mod.gov.baBIOGRAFIJA

LIČNI PODACI
- Datum i mjesto rođenja: 04.09.1957. godine, Bužim
- Bračni status: oženjen, otac petoro djece
OBRAZOVANJE
- Pedagoški fakultet Univerziteta u Mostaru, smjer historije i geografije, Mostar
- Škola rezervnih oficira, Bileća
- Srednja škola, Bihać
STRUČNO USAVRŠAVANJE I OBUKA
- Obuka po vojno stabilizacijskom programu (MPRI) „Opremi i obuči“, 1997. godine, Bihać
- Komandno-štabni kurs, 1998. godine, CPR VF BiH, Sarajevo
- Kurs upravljanja obukom, 1998. godine, Bihać
- Obuka za generalne inspektore, 2002. godine, Sarajevo
- Napredna obuka za generalne inspektore, 2002. godine, Sarajevo
PROFESIONALNA ISKUSTVA
- Trgovačko poduzeće „4.Juli“ u Bosanskoj Krupi
- Tvornica poliamidnih vlakana „Julon“, Ljubljana, Republika Slovenija
- Samostalni poduzetnik, Bosanska Krupa
- Komandir čete
- Komandant bataljona
- Pomoćnik komandanta Brigade za operativno-nastavne poslove
- Komandant 505. viteške brigade
- Načelnik Odjeljenja pješadije, Komanda 5. korpusa VF BiH
- Načelnik Odjeljenja za obavještajno sigurnosne poslove, Komanda 5. korpusa VF BiH
- Generalni inspektor, Komanda 5. korpusa VF BiH
- Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH (2006-2010)
- Politički angažman (2010-2014)
- Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH (2014-2016)
- Zamjenik ministra odbrane za politiku i planove (2016-)
STRANI JEZICI
- Engleski jezik – osnovni nivo
- Njemački jezik – osnovni nivo

 

VIDEO PRILOZI