Generalni inspektorat MO BiH predstavnicima Ministarstva pravde BiH predstavio Plan integriteta i borbe protiv korupcije u MO i OS BiH

10.11.2023

Generalni inspektorat Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, zajedno sa Centrom za izgradnju integriteta u sektoru odbrane – CIDS, organizirao je 9. novembra 2023. godine radionicu sa predstavnicima Ministarstva pravde BiH na kojoj je predstavljen Plan integriteta i borbe protiv korupcije u Ministarstvu odbrane BiH za period 2020 – 2024. godine i Okvirni akcioni plan aktivnosti implementacije Projekata.

Delegaciju MO BiH predvodio je generalni inspektor MO BiH brigadni general Mirsad Ahmić, a delegaciju Ministarstva pravde glavni upravni inspektor, Emir Mehmedović.

Na radionici je prezentirana Politika izgradnje integriteta, smanjenja rizika i borbe protiv korupcije u MO BiH i OS BiH i Plan integriteta i borbe protiv korupcije MO BiH za period 2020 – 2024. godine.

Kroz Program radionice su objašnjeni načini i metodi rada sa konkretnim pojašnjenima na koji način se određena aktivnost smatra realiziranom u smislu opisa preduzetih mjera, normativno pravnog okvira i efekata koji podržavaju stepen realizacije predmetne aktivnosti.

Također, tokom realizacije ove radionice iskazana je namjera i spremnost pružanja pomoći u izradi potrebnih konceptualnih i organizacionih dokumenata izgradnje integriteta u Ministarstvu pravde BiH.

Učesnicima radionice putem video-linka obratila se predstavnica NATO Štaba iz Brisela dr. Nađa Milanova koja je pozdravila prisutne i naglasila neophodnost međuagencijske saradnje na izgradnji integriteta i borbe protiv korupcije.

Radionici je ispred Amabasade Ujedinjenog Kraljevstva prisustvovala gospođa Claire Avison, predstavivši programe i obuku koje Ujedinjeno Kralјevstvo može da ponudi po predmetnim pitanjima.

Radionica je realizirana uz podršku Centra za izgradnju integriteta u sektoru odbrane – CIDS  uz prisustvo program menadžera prof. dr. Alibašić Ahmeta.

Ured za odnose s javnošću

Kontakt tel: 033/286-680, fax: 033/286-685,

e-mail: info@mod.gov.ba

5 FOTO GALERIJA