Generalni inspektor u Generalnom inspektoratu MO BiH

15.2.2024

Generalni inspektorat
brigadir EDIN FAKO
generalni inspektor


Telefon: +387 33 756 437
Adresa:Ministarstvo odbrane BiH, Sarajevo,
ul. Hamdije Kreševljakovića, broj: 98

Biografija

LIČNI  PODACI:

Datum  i mjesto rođenja: 25.09.1971., Sarajevo
Bračni status: oženjen

OBRAZOVANJE:

 • profesor odbrane i sigurnosti, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, 2004
 • magistar evropskih studija, Centar za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu i Univerzitet u Bolonji, 2009
 • NATO odbrambeni koledž, Rim, Italija, 2021
 • trenutno student doktorskog studija na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

ZAVRŠENI KURSEVI, SEMINARI I DRUGA EDUKACIJA:

 • Škola rezervnih oficira
 • Kurs komandira čete, Malezija, 2000
 • Ljetna škola Evropskih studija u Bolonji, Italija
 • Škola instruktora engleskog jezika, Teksas, Sjedinjene Američke Države, 2003
 • Komandno-štabni kurs, BiH, 2001
 • NATO Orjentacioni kurs za štabne oficire, NATO škola Oberammergau, SR Njemačka, 2010
 • Kurs „Sigurnosna politika u novoj Evropi“, Štokholm, Švedska, 2010
 • Kurs za prezentacije i poslovne razgovore u EU i NATO u organizaciji British Council-a, 2010
 • Kurs vojne saradnje uključujući ePRIME obuku u SHAPE, Mons, Belgija, 2011
 • Kurs za OCC E&F ocjenjivača, Finska, 2012
 • Kurs za ocjenjivača borbene spremnosti komandi i jedinica kopnenih snaga (CREVAL), NATO škola Oberammergau, SR Njemačka, 2013
 • NATO kurs odbrambeno liderstvo u izgradnji integriteta, NATO škola Oberammergau, SR Njemačka, 2023
 • učesnik niza drugih događaja (kurseva, seminara, NATO ocjenjivanja, konferencija, studijskih putovanja, samita i simpozija u BiH i inostranstvu).

KRETANJE U SLUŽBI:

§  1996-2002 - niz komandnih i štabnih dužnosti (komandir čete, komandi EOD čete, zamjenik komandanta bataljona, vršilac dužnosti komandanta pješadijskog bataljona, oficir za inžinjeriju u komandi brigade)

§  2002-2005 – instruktor engleskog jezika u CPR/KOiD VF BiH

§  2005-2007 – voditelj kursa ujedno instruktor engleskog jezika u CPR/KOiD VF BiH

§  2007-2009 – lični pomoćnik načelnika Zajedničkog štaba OS BiH

§  2009-2011 – načelnik uj. izvršni oficir Ureda za podršku zamjenika načelnika Zajedničkog štaba OS BiH za operacije

§  2011-2012 – štabni oficir u Odsjeku za zajedničke planove u Komandi združenih snaga NATO-a (Allied Joint Force Command), Brunssum, Nizozemska

§  2012-2014 – OCC štabni oficir u Odsjeku za vojno partnerstvo u Komandi združenih snaga NATO-a (Allied Joint Force Command), Brunssum, Nizozemska

§  2014-2017 - načelnik Ureda za podršku zamjenika načelnika Zajedničkog štaba OS BiH za resurse

§  2017-2018 – načelnik Odjeljenja za podršku Zajedničkog štaba OS BiH

§  2018-2021 – načelnik Ureda za podršku načelnika Zajedničkog štaba OS BiH

§  2021-2024 - šef vojnog dijela Misije BiH pri NATO, ujedno Vojni predstavnik BiH pri EU

§  2024-generalni inspektor MO BiH    

UNAPREĐENJA/NAPREDOVANJE U SLUŽBI:

 • 1996 - kapetan
 • 2007 - major 
 • 2012 - pukovnik
 • 2017 - brigadir

ZNAČAJNE NAGRADE:

 • NATO Star Award, 2024
 • Zlatna značka Oružanih snaga BiH, 2021

ZNANJE STRANIH JEZIKA: Engleski jezik (STANAG 3333)