Vlada Turske obezbijedila software i obuku za pripadnike Oružanih snaga BiH

20.3.2009

Sektor K4UI Ministarstva odbrane BiH u saradnji sa Zajedničkim štabom Oružanih snaga BiH je predložio, a Vlada Republike Turske, preko vojnog atašea akreditovanog u BiH, je obezbjedila donaciju od pet software za Upravljanje i analizu frekventnog spektra, MARSsys, i obuku za osam pripadnika OS BiH.

Sektor K4UI Ministarstva odbrane BiH u saradnji sa Zajedničkim štabom Oružanih snaga BiH je predložio, a Vlada Republike Turske, preko vojnog atašea akreditovanog u BiH, je obezbjedila donaciju od pet software za Upravljanje i analizu frekventnog spektra, MARSsys, i obuku za osam pripadnika OS BiH.
Obuka je realizovana u vremenskom periodu od 16.do 20.03.2009.godine u kompaniji TUBITAK, vlasniku licence navedenog software.

Donirana oprema je tim prije značajnija, ako se uzme u obzir da su MO i OS BiH prošle godine preuzele nadležnost nad upravljanjem elektromagnetnim spektrom od EUFOR-a. Takođe je bitno istaći da korištenjem ovog software i sistema MO i OS BiH svrstavaju se u sam vrh zemalja centralne i jugoistočne Evrope kada je riječ o analizi i upravljanju frekventnim spektrom.
Sistem upravljanja i analize radio spektrom (MARSsys) je software koji se koristi za upravljanje radio frekventnim spektrom, to je jedinstveno rješenje koje zadovoljava vojne i civilne zahtjeve kroz integraciju širokog opsega mogućnosti upravljanja spektrom na nacionalnom i međunarodnim nivoima.
MARSsys posjeduje Sistemski modul za upravljanje informacijama o spektru i isti je u potpunosti integrisan sa modulom tehničke analize koji posjeduje najviše mogućnosti tehničke analize spektra. Takođe potpuno podržavanje standardnih mehanizama za razmjenu podataka, kao što je slučaj sa NATO SMADF-XML, i web bazirani interfejs za razmjenu poruka čine ovaj sistem sveobuhvatnim, otvorenim i fleksibilnim rješenjem za zajednički menadžment spektra.

 

Ured za odnose s javnošću
Kontakt tel.: 033/286-680, fax 033/286-685,
e-mail: info@mod.gov.ba