Delegacija MO Republike Hrvatske u posjeti MO BiH

20.5.2009

U periodu od 18.05. do 20.05.2009. godine u službenoj posjeti Ministarstvu odbrane BiH boravila je delegacija Ministarstva odbrane Republike Hrvatske u kojoj su bili predstavnici Službe za odnose s javnošću i informiranje.

U periodu od 18.05. do 20.05.2009. godine u službenoj posjeti Ministarstvu odbrane BiH boravila je delegacija Ministarstva odbrane Republike Hrvatske u kojoj su bili predstavnici Službe za odnose s javnošću i informiranje.

Delegaciju MO Republike Hrvatske, koju predvodi pukovnik Dražen Jonjić, primila je gospođa Uma Sinanović, šef Ureda za odnose s javnošću MO BiH sa svojim saradnicima.

U toku razgovora dviju delegacija bile su obuhvaćene teme: organizacijska struktura službe za odnose s javnošću, razmjena iskustava u oblasti odnosa s javnošću, koncept i sadržaji vojnih časopisa-novina i novi mediji.

U toku susreta dviju delegacija razmijenjena su dragocjena iskustva u ovoj oblasti koja će predstavnicima Ureda za odnose s javnošću MO BiH pomoći u realizaciji programskih ciljeva definisanih PARP-om, a koji se odnose na oblast informisanja.

Tokom posjete delegacija MO Republike Hrvatske obišla je Centar za obuku za operacije podrške miru u Butmiru.

 

Ured za odnose s javnošću
Kontakt tel: 033/286-680, fax 033/286-685
e-mail: info@mod.gov.ba