Edukacija

Završetak još jednog ciklusa učenja turskog jezika

11.4.2011

U Odjeljenju stranih jezika Centra za profesionalni razvoj u Rajlovcu završen je još jedan ciklus učenja turskog jezika. Riječ je o srednjem nivou kursa turskog jezika koji je počeo 17.01.2011. godine, a završava se 07.04.2011. godine.

U Odjeljenju stranih jezika Centra za profesionalni razvoj u Rajlovcu završen je još jedan ciklus učenja turskog jezika. Riječ je o srednjem nivou kursa turskog jezika koji je počeo 17.01.2011. godine, a završava se 07.04.2011. godine. Navedeni kurs je trajao 12 sedmica i uspješno ga je završilo 15 polaznika.

Realizaciju nastavnog Plana i programa izvršili su voditelj kursa turskog jezika kapetan Vahid Podžić sa instruktorima poručnikom Amerom Rikovićem i poručnikom Feridom Trakom. Ispred Ureda vojnog atašea Republike Turske, kao predavač angažovana je i profesorica Sibel Bayram, magistar turskog jezika i književnosti koja je bila zadužena za časove konverzacije. Nakon završetka srednjeg nivoa, polaznici nastavljaju sa učenjem na višem nivou čiji je početak planiran za 25.04.2011. godine.

Info - KOiD