Edukacija

Početak višeg nivoa kursa turskog jezika

27.4.2011

U Odjeljenju stranih jezika Centra za profesionalni razvoj u Rajlovcu, nakon pauze od dvije sedmice, nastavljen je ciklus učenja turskog jezika. Riječ je o višem nivou kursa turskog jezika čiji završetak je planiran za 15. juli 2011. godine.

U Odjeljenju stranih jezika Centra za profesionalni razvoj u Rajlovcu, nakon pauze od dvije sedmice, nastavljen je ciklus učenja turskog jezika. Riječ je o višem nivou kursa turskog jezika čiji završetak je planiran za 15. juli 2011. godine.

Na kursu se nalazi 15 polaznika, pripadnika OS BiH, koji su prethodno uspješno završili početni i srednji nivo kursa turskog jezika.


Info- Komanda za obuku i doktrinu