Edukacija

Seminar o preduputnoj obuci

24.5.2011

U organizaciji Kancelarije za odbrambenu saradnju ambasade SAD-a u BiH (Office of Defence Cooperation - ODC) u vremenu od 17. do 19. maja 2011. godine u kasarni OS BIH u Travniku, lokaciji Komande za obuku i doktrinu, sa pripadnicima Marinskog korpusa SAD –a, održan je seminar na temu „Pree Deployment Training“, odnosno preduputna obuka.

U organizaciji Kancelarije za odbrambenu saradnju ambasade SAD-a u BiH (Office of Defence Cooperation - ODC) u vremenu od 17. do 19. maja 2011. godine u kasarni OS BIH u Travniku, lokaciji Komande za obuku i doktrinu, sa pripadnicima Marinskog korpusa SAD –a, održan je seminar na temu „Pree Deployment Training“, odnosno preduputna obuka.

Predavači na seminaru su bili iz sastava ODC-a, a polaznici 27 pripadnika OS BiH, od čega 16 pripadnika KOiD-e koji su direktno vezani za izradu priručnika i planiranje obuke u OS BiH.

Cilj seminara je bio da se kroz prezentirane teme prenesu iskustva pripadnika Marinskog korpusa SAD-u o organizaciji preduputne obuke deklarisanih jedinica za mirovne operacije u SAD-u i primjena tih iskustava u obuci pripadnika OS BiH.
Po okončanju seminara, polaznicima su uručeni certifikati o završenoj edukaciji.

Info- Komanda za obuku i doktrinu