Edukacija

Završetak vojnih kurseva

31.5.2011

Ceremonijom uručenja certifikata u Centru za profesionalni razvoj Komande za obuku i doktrinu u Travniku su 27. maja 2011. godine završeni osnovni podoficirski kurs, napredni podoficirski kurs i osnovni oficirski kurs.

Ceremonijom uručenja certifikata u Centru za profesionalni razvoj Komande za obuku i doktrinu u Travniku su 27. maja 2011. godine završeni osnovni podoficirski kurs, napredni podoficirski kurs i osnovni oficirski kurs. Polaznicima su se obratili brigadir Robert Sušac, komandant Komande za obuku i doktrinu, i pukovnik Amer Duraković, komandant Centra za profesionalni razvoj OS BiH.

Ceremoniji su prisustvovali i pripadnici EUFOR-ovih mobilnih trening timova (MTT) koji su takođe dali veliki doprinos na podizanju kvaliteta kako u pripremi tako i u realizaciji obuke na podoficirskim kursevima. Njihova uloga je bila monitoring obuke, a razmjenom poklona završena je zajednička misija koja je trajala četiri mjeseca.

Što se tiče polaznika kurseva, viši narednik Željko Stojić bio je najbolji na osnovnom podoficirskom kursu, stariji vodnik I klase Hazim Spahić na naprednom podoficirskom kursu, a potporučnik Elvis Mujčinović na osnovnom oficirskom kursu.

Brigadir Sušac je istakao da je ovo do sada najbolja klasa polaznika, u čemu veliku zaslugu imaju i instruktori. Najistaknutijima među njima, majoru Damiru Gogiću, starijem vodniku I klase Selveru Topoljaku i starijem vodniku I klase Senadu Durakoviću uručene su i pismene pohvale.
Naredna klasa vojnih kurseva planirana je za septembar 2011. godine kada bi trebali početi osnovni i napredni oficirski kurs, te osnovni podoficirski kurs.

Info- Komanda za obuku i doktrinu