Edukacija

V Godišnja konferencija podoficira kopnenih vojski Evrope

2.6.2011

U mađarskom gradu Sekešfehervaru je u periodu 24-27.05.2011.godine održana konferencija podoficira kopnenih vojski Evrope u organizaciji Američke komande kopnenih snaga za Evropu.

U mađarskom gradu Sekešfehervaru je u periodu 24-27.05.2011.godine održana konferencija podoficira kopnenih vojski Evrope u organizaciji Američke komande kopnenih snaga za Evropu.
Konferencija „Military lifelong learning“ je imala za cilj predstavljanje programa vođenja podoficira kroz vojnu karijeru u američkim kopnenim snagama i pojedinim oružanim snagama evropskih država.

Takođe, konferencija je doprinijela uspostavljanju boljih odnosa i saradnje u okviru podoficirskog kora zemalja učesnika. Saradnja će biti nastavljena nizom aktivnosti, a naredna konferencija biće održana u Republici Hrvatskoj.

Na konferenciji je ispred Oružanih snaga BiH učestvovao zastavnik I klase Mario Bagarić.