Edukacija

Kurs „Preduputna obuka” za oficire OS BiH

6.6.2011

U kasarni “Travnik“ u Travniku je 06. juna 2011. godine počeo kurs „Preduputna obuka bosanskohercegovačkog kontingenta štabnih oficira za operacije podrške miru ISAF.

U kasarni “Travnik“ u Travniku je 06. juna 2011. godine počeo kurs „Preduputna obuka bosanskohercegovačkog kontingenta štabnih oficira za operacije podrške miru ISAF.

Ceremoniji početka curse prisustvovao je komandant Komande obuke i doktrine, brigadier Robert Sušac koji je polaznicima kursa, uz riječi dobrodošlice, ukazao na značaj preduputne obuke za starješine OS BiH. Pored brigadira Sušca, otvaranju kursa prisustvovao je načelnik Odjeljenja obuke, pukovnik Hašim Škrijelj, te starješine koje će biti u ulozi predavača.

Planirano je da kursu prisustvuje deset polaznika. Kurs će trajati do 10. juna 2011. godine, a biće obrađene teme: Afganistan NATO-ISAF, Medicinska zaštita, Doktrina zaštite snaga, Pravno- finansijska podrška, Minsko-eksplozivna sredstva i Improvizovana ubojna sredstva.

Info- Komanda za obuku i doktrinu