Edukacija

Četvrta pješadijska na putu ka rotaciji

7.6.2011

U organizaciji Centra za borbene simulacije Komande obuke i doktrine OS BiH, u periodu od 30. maja do 03. juna 2011. godine, na lokaciji kasarne „Mika Bosnić“ na Manjači kod Banjaluke, uspješno je realizirana simulacijska vježba sa pripadnicima 1/4. pbr na sistemu „JANUS“.

U organizaciji Centra za borbene simulacije Komande obuke i doktrine OS BiH, u periodu od 30. maja do 03. juna 2011. godine, na lokaciji kasarne „Mika Bosnić“ na Manjači kod Banjaluke, uspješno je realizirana simulacijska vježba sa pripadnicima 1/4. pbr na sistemu „JANUS“.

Uz kontinuiranu kontrolu inspektora iz sastava Centra za simulacije, Komanda bataljona i potčinjene jedinice su pokazali umjeće i sposobnosti da racionalno i efikasno donose odluke koje su ključne u izvršenju misije bataljona, te pokazali svoju spremnost za planiranu rotaciju na poligonu „Manjača“ koja slijedi početkom jula.

Potvrda uspješno realizirane vježbe je certifikat Centra za borbene simulacije koji je uručen komandantu 1/4.pbr, pukovniku Miji Šteko. Starješine Komande bataljona nastavile su sa pripremama za izvođenje rotacije.


Info- Komanda za obuku i doktrinu