Edukacija

Seminar “Military to Military“

7.6.2011

Komanda Komande logistike OS BiH je u periodu od 07. do 09. juna 2011. godine domaćin seminara „Integrisana logistička podrška u operacijama čuvanja mira“, koji se održava u kasarni „Vojvoda Radomir Putnik“ u Doboju.

Komanda Komande logistike OS BiH je u periodu od 07. do 09. juna 2011. godine domaćin seminara „Integrisana logistička podrška u operacijama čuvanja mira“, koji se održava u kasarni „Vojvoda Radomir Putnik“ u Doboju.

Seminar se provodi u okviru programa “Military to Military“ Vlade SAD za Oružane snage BiH, a predavači i instruktori su pripadnici nacionalne garde države Maryland, dok su učesnici seminara oficiri iz sastava Štaba Komande logistike, Centra za materijalni menadžment, Centra kontrole kretanja, kao i oficiri zaduženi za logističke poslove iz jedinica operativnog sastava OS BiH.

Seminar je otvorio komandant Komande logistike, brigadir Fahrudin Agić, ističući značaj pomoći Vlade SAD u razvoju i educiranju pripadnika OS BiH, posebno sa aspekta logističke podrške operacija podrške miru i izražavajući uvjerenje da će učesnici seminara stečena znanja uspješno primjenjivati u operacijama podrške miru širom svijeta, što predstavlja jedan od segmenata misije OS BiH.

Info- Komanda za logistiku