Edukacija

Završena radionica glavnih podoficira OS BiH

10.6.2011

U Komandi obuke i doktrine Oružanih snaga BiH je, u dane 8. i 9. juna 2011. godine realizirana radionioca za podoficire iz sastava OS BiH pod nazivom „Standardizacija individualne obuke“.

U Komandi obuke i doktrine Oružanih snaga BiH je, u dane 8. i 9. juna 2011. godine realizirana radionioca za podoficire iz sastava OS BiH pod nazivom „Standardizacija individualne obuke“. Učestvovalo je ukupno 19 podoficira, a pored glavnih podoficira OS BiH aktivno učešće su uzeli i glavni narednik NATO štaba u Sarajevo Kerry J. Boggs i narednik Michael Borau.

Tokom realizacije radionice obrađeno je nekoliko tematskih cjelina vezanih za operacije na strelištu, pakete podrške obuci, navigaciju na kopnu i čitanje karata. Praktični dio i demonstraciju operacija na strelištu realizirali su instruktori iz sastava Odjela podoficirskih kurseva Centra za profesionalni razvoj Travnik.

Na kraju dvodnevne radionice izvedeni su zaključci koji imaju za cilj standardizaciju individualne obuke u OS BiH.

Info- Komanda za obuku i doktrinu