Edukacija

Kurs za štabne EOD oficire u NATO EOD Centru - Slovačka

15.6.2011

U organizaciji i sjedištu NATO EOD Centra izvrsnosti (NATO Explosive ordnance disposal Centre of excellence) u gradu Trenčinu-Slovačka, u periodu 16.05 - 03.06.2011. godine održan je Inicijalni kurs za štabne EOD oficire.

U organizaciji i sjedištu NATO EOD Centra izvrsnosti (NATO Explosive ordnance disposal Centre of excellence) u gradu Trenčinu-Slovačka, u periodu 16.05 - 03.06.2011. godine održan je Inicijalni kurs za štabne EOD oficire.

Ovo je prvi kurs koji navedeni Centar organizuje kao zvanično certifikovan NATO centar. Ceremonija početka rada EOD Centra izvrsnosti kao NATO centra, održana je paralelno s početkom ovog kursa. Pored Slovačke, zemlje gdje je Centar stacioniran i koja daje najveći broj instruktora, kao osnivači Centra se izdvajaju Francuska, Češka, Mađarska i Rumunija.

Tokom trosedmičnog kursa obrađen je spektar aktivnosti, koje se podrazumijevaju pod pojmom EOD, s akcentom na mjesto i ulogu štabnih oficira u procjeni prijetnje, proradi STANAG-a koji tretiraju EOD oblast, kategorizaciji EOD incidenta i zadatka, upoznavanju sa obrascima izvještavanja i izdavanju zadataka, a sve prilagođeno radu u multinacionalnom okruženju. Tokom poslednje sedmice kursa organizovane su vježbe kroz koje su praktično sprovodena usvojena znanja.

Osim BiH i domaćina Slovačke, kurs su pohađali oficiri iz Francuske, Finske, Mađarske, Poljske i Češke. Predstavnici OS BiH su bili major Miljan Janković iz Odjeljenja za deminiranje i uništavanje NUS-a Operativne komande i kapetan Atelj Aleksandar iz čete za NUS deminerskog bataljona iz sastava brTP.

Info – Operativna komanda OS BiH