Edukacija

Kondiciranje francuskog jezika

5.7.2011

Shodno Planu obuke za 2011. godinu, u Centru za profesionalni razvoj OS BiH, Odjeljenju za učenje stranih jezika, 24. juna 2011. goine, još jedna generacija je završila kondiciranje francuskog jezika.

Shodno Planu obuke za 2011. godinu, u Centru za profesionalni razvoj OS BiH, Odjeljenju za učenje stranih jezika, 24. juna 2011. goine, još jedna generacija je završila kondiciranje francuskog jezika.

Kondiciranje je počelo 16. maja, a od 10 polaznika uspješno ga je okončalo 9 polaznika, od kojih 4 oficira i 5 podoficira, pripadnika OS BiH.

Za septembar je planiran početak naprednog nivoa kursa francuskog jezika.

Info- Komanda za obuku i doktrinu