Edukacija

Ceremonija svečanog završetka komandno-štabnog kursa

11.7.2011

U Domu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Sarajevu, 08. jula 2011. godine, održana je svecanost povodom završetka nove klase komandno-štabnog kursa. Kurs je uspješno završilo 40 polaznika, a ostvaren je i krajnji cilj ove edukacije da se polaznici osposobe za komandno-štabne pozicije nivoa bataljon-brigada.

U Domu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Sarajevu, 08. jula 2011. godine, održana je svecanost povodom završetka nove klase komandno-štabnog kursa. Kurs je uspješno završilo 40 polaznika, a ostvaren je i krajnji cilj ove edukacije da se polaznici osposobe za komandno-štabne pozicije nivoa bataljon-brigada.

Planom i programom komandno-štabni kurs je fokusiran na proces odlučivanja u vojsci, borbeno komandovanje, sinhronizaciju aktivnosti, sistem operacija na ratištu i taktiku na nivou bataljona i brigade.
Svim polaznicima su uručeni certifikati o završenom kursu, a za najbolje polaznike proglašeni su kapetan Ljubiša Vulin, kapetan Duško Tepić i kapetan Vehid Jahić. Certifikate je urucio se komandant Komande obuke i doktrine, brigadir Robert Sušac, a u ime polaznika komandno-štabnog kursa prisutnima se obratio najbolji polaznik u klasi 11-I, kapetan Ljubiša Vulin.

Komandno-štabni kurs realizuju certificirani instruktori iz sastava Centra za profesionalni razvoj Komande obuke i doktrine, i ovaj kurs za sada predstavlja najviši nivo vojne edukacije koji se izvodi u Bosni i Hercegovini.


Info- Komanda za obuku i doktrinu