Edukacija

Delegacija NATO i EUFOR-a posjetila Odjeljenje stranih jezika

12.7.2011

Delegacija NATO i EUFOR-a, koju je predvodio pukovnik Ronald Van Essen, je 06. jula 2011. u kasarni Rajlovac posjetila Odjeljenje stranih jezika, odnosno Sekciju za engleski jezik.

Delegacija NATO i EUFOR-a, koju je predvodio pukovnik Ronald Van Essen, je 06. jula 2011. u kasarni Rajlovac posjetila Odjeljenje stranih jezika, odnosno Sekciju za engleski jezik.

Domaćin ovoj posjeti bio je major Sabahudin Hadžiavdić, v.d. načelnika Odjeljenja stranih jezika sa suradnicima. Predmet posjete bio je upoznavanje sa procesom edukacije engleskog jezika u Oružanim snagama BiH s posebnim osvrtom na personal koji učestvuje u tim procesima.

Putem informativnog brifinga gosti su upoznati sa organizacijsko-formacijskom strukturom i lokacijama Centra za profesionalni razvoj Komande obuke i doktrine s težištem na podatke koji se odnose na Odsjek za učenje engleskog jezika.

Major Hadžiavdić je prezentirao kompletan edukativni proces učenja engleskog jezika i način izvođenja nastave, počevši od osnovnog nivoa pa sve do sticanja uslova za polaganje STANAG-a, i iznio informacije o načinu odabira polaznika i broju do sada obučenih kandidata. Prezentiran je i koncept učenja tzv. američkog engleskog jezika odnosno DLI programa, čija realizacija je počela 1998. godine, te naglašen značaj unapređenja jezičkih nastavnih programa engleskog jezika na svim nivoima učenja posebno kada je u pitanju intenzivna internacionalna suradnja instruktorskog kadra i razmjena studenata u formi praksiranja, što je ključan završetak svakog oblika obuke.

DLI program je osvježen i unaprijeđen drugim sadržajima i dodatnim materijalima koji za cilj imaju unapređenje jezičkih vještina pripadnika OS BiH. Ovaj program i dalje je sponzoriran od strane Vlade SAD, ne samo materijalno već i kada je riječ o profesionalnom usavršavanju instruktorskog kadra u Defense Language Institute u San Antoniju, naglasio je kapetan Hodžabegović, voditelj kursa engleskog jezika.

Komanda za obuku i doktrinu