Edukacija

Završen seminar “Podoficirska akademija – Black Sea Rotation”

1.8.2011

U Centru za profesionalni razvoj KOiD OS BiH u Travniku 29.jula 2011.godine završen je seminar u organizaciji kancelarije ODC Ambasade SAD u BiH pod nazivom “Podoficirska akademija – Black Sea Rotation”

U Centru za profesionalni razvoj KOiD OS BiH u Travniku 29.jula 2011.godine završen je seminar u organizaciji kancelarije ODC Ambasade SAD u BiH pod nazivom “Podoficirska akademija – Black Sea Rotation”

Uz prisustvo komandanta KOiD-a brigadira Roberta Sušeca i delegacije Ambasade SAD
na čelu sa kapetanom Canfieldom polaznicima koji su uspješno završili ovaj seminar uručeni su certifikati. Od strane tima ODC Ambasade SAD u BiH ovom prilikom su uručene i zahvalnice instruktorima Centra za profesionalni razvoj povodom uspješne saradnje na ovom projektu.

Cjelokupnu obuku na ovom seminaru realizovali su pripadnici Marinskog korpusa OS SAD, a seminar koji je trajao od 18. do 29. jula 2011.godine uspješno je završilo 23 pripadnika OS BiH.

info: KOiD