Edukacija

Osnovni kurs informatike

7.9.2011

U okviru ceremonije otvorenja vojnih kurseva, koja je održana 5. septembra 2011. godine u kasarni OS BiH u Travniku, otvoren je i Osnovni kurs informatike.

U okviru ceremonije otvorenja vojnih kurseva, koja je održana 5. septembra 2011. godine u kasarni OS BiH u Travniku, otvoren je i Osnovni kurs informatike.

Ovo je drugi kurs informatike planiran kalendarom obuke OS BiH za 2011. godinu. Na kursu je 15 pripadnika OS BiH, a tokom edukacije polaznici će se upoznati sa operativnim sistemom Windows, programskim paketom MS Office, internetom i sigurnošću informacija na računarima kao i računarskim mrežama, što je dio zadataka s kojima se polaznici susreću pri svakodnevnom izvršavanja zadataka na svojim radnim mjestima.

Kurs će trajati dvije sedmice.

Info - Komanda za obuku i doktrinu