Edukacija

Novi ciklus kurseva engleskog jezika

9.9.2011

Sve lokacije Oružanih snaga BiH na kojima se izvode kursevi engleskog jezika primile su nove polaznike 5. septembra 2011. godine. Radi se o ukupno 196 pripadnika OS BiH koji pohađaju kurseve engleskog jezika, od osnovnog do naprednog nivoa.

Sve lokacije Oružanih snaga BiH na kojima se izvode kursevi engleskog jezika primile su nove polaznike 5. septembra 2011. godine. Radi se o ukupno 196 pripadnika OS BiH koji pohađaju kurseve engleskog jezika, od osnovnog do naprednog nivoa.

Osnovni i niži srednji nivoi izvode se u mini i midi-centrima za učenje engleskog jezika na pet lokacija, i to u Sarajevu, Banjaluci, Tuzli, Doboju i Čapljini; srednji i viši srednji nivo u Rajlovcu i Banjaluci, dok se nastava za polaznike naprednog nivoa izvodi u kasarni Rajlovac.

Po Nastavnom planu i programu, svi navedeni kursevi traju po 12 sedmica.

Info - Komanda za obuku i doktrinu