Edukacija

Završen kurs „Komunikacijske vještine i rad s medijima“

19.3.2012

U Centru za mirovne operacije BiH (PSOTC), u petak 16.03.2012.godine, završen je kurs „Komunikacijske vještine i rad s medijima“- napredni nivo.

U Centru za mirovne operacije BiH (PSOTC), u petak 16.03.2012.godine, završen je kurs „Komunikacijske vještine i rad s medijima“- napredni nivo.
Tom prilikom vršilac dužnosti komandanta Operativne komande OS BiH brigadni general Ivica Jerkić uručio je certifikate polaznicima kursa.

U svom obraćanju, general Jerkić je istakao važnost razvoja funkcije odnosa s javnošću u promociji Oružanih snaga BiH, pri čemu profesionalno usavršavanje starješinskog kadra zauzima značajnu ulogu. Takođe, u interakciji s medijima ne treba izostaviti usavršavanje ključnog komandnog kadra, koji u praksi najčešće istupaju u javnosti. General Jerkić je predstavio svoju viziju medijske prezentacije važnijih događaja Operativne komande OS BiH u narednom periodu, čijom realizacijom bi aktivnosti jedinica OK OS BiH bile više približene javnosti BiH.

Kurs je realizovan od strane instruktora iz Ministarstva odbrane BiH i Centra za mirovne operacije BiH. Obuku je uspješno završilo ukupno 13 starješina, koji u svojim matičnim komandama i jedinicama vrše dužnosti oficira za odnose s javnošću.

Info – OK OS BiH