Edukacija

Početak novog ciklusa učenja engleskog jezika

17.4.2012

Centralna ceremonija početka novog ciklusa učenja engleskog jezika Odjeljenja stranih jezika CPR KOiD održana je 10.04.2012. godine u kasarni „Rajlovac“ u Sarajevu. U ovom ciklusu kursevi engleskog jezika realizuju se u centrima za učenje engleskog jezika u Rajlovcu, Tuzli, Banja Luci i Čapljini za ukupno 154 polaznika od čega po dva pripadnika FMUP-a i MO BiH.

Centralna ceremonija početka novog ciklusa učenja engleskog jezika Odjeljenja stranih jezika CPR KOiD održana je 10.04.2012. godine u kasarni „Rajlovac“ u Sarajevu. U ovom ciklusu kursevi engleskog jezika realizuju se u centrima za učenje engleskog jezika u Rajlovcu, Tuzli, Banja Luci i Čapljini za ukupno 154 polaznika od čega po dva pripadnika FMUP-a i MO BiH.

Tokom svog obraćanja načelnik Odjeljenja za učenje stranih jezika pukovnik Haris Gazić naglasio je značaj učenja engleskog jezika sa aspekta ispunjenja partnerskih ciljeva, te istakao da su standardi za učenje jezika uspostavljeni. Voditelj kursa engleskog jezika major Sabahudin Hadžiavdić je polaznike upoznao sa pravilima centra i obavezama polaznika.

Ciklus učenja engleskog jezika obuhvata više nivoa učenja engleskog jezika: osnovni nivo, niži srednji nivo, srednji nivo, viši srednji nivo i napredni nivo engleskog jezika. Sa završenim naprednim nivoom završava se ciklus učenja engleskog jezika u našim centrima te polaznici pripremljeni za polaganje STANAG testa.

Ovaj ciklus učenja engleskog jezika će trajati do 28. juna 2012. godine.

info: KOiD