Edukacija

Počela realizacija međunarodnih logističkih LOGFAS kurseva

22.5.2012

U kasarni Rajlovac u Sarajevu 21.05.2012.godine počela je realizacija međunarodnih LOGFAS kurseva koji će se realizovati u periodu 21.05. 2012.g do 01.06.2012.godine.

U kasarni Rajlovac u Sarajevu 21.05.2012.godine počela je realizacija međunarodnih LOGFAS kurseva koji će se realizovati u periodu 21.05. 2012.g do 01.06.2012.godine. Prema planu priprema za međunarodnu logističku vježbu LOGEX-13, u toku 2012.godine planirano je održavanje ukupno četiri logistička LOGFAS kursa u BiH. Danas je ozvaničen početak dva LOGFAS kursa i to:
- LOGREP korisnički kurs (LOGREP = Logistics Reporting)
- LOGREP kurs za instruktore.
Uz učešće 25 polaznika kurseva iz 7 zemalja (3 polaznika Albanija, 10 BiH, 3 Crna Gora, 2 Hrvatska, 2 Makedonija, 3 Srbija i 2 Švedska), zvaničnom otvaranju kurseva prisustvovali su: ispred MO BiH brigadir Mirsad Pajević, a ispred OS BiH brigadir Fahrudin Agić komandant Komande logistike. LOGFAS kursevi u BiH realizuju se pod pokroviteljstvom Oružanih snaga Kraljevine Danske .

U svome obraćanju brigadir Pajević je naglasio značaj održavanja ovih kurseva u cilju ispunjenja partnerskih ciljeva, nastavka saradnje u okviru A5 i priprema za međunarodnu logističku vježbu LOGEX-13. Osim toga, iskazao je zahvalnost NATO školi za komunikacije i informacione sisteme (NCISS) Latina-Italija što je osigurala instruktore za ove kurseve, a posebna zahvalnost je upućena Kraljevini Danskoj koja finansijski pomaže realizaciju ovog projekta.

Voditelj kurseva pukovnik Ernes Heleg je izrazio dobrodošlicu svim polaznicima LOGFAS kurseva, a posebno za 15 međunarodnih polaznika kurseva iz prijateljskih zemalja. Istakao je značaj ovih kurseva koji se ogleda i u činjenici da će nakon ova dva kursa OS BiH biti bogatija za 10 (deset) korisnika LOGFAS softverskog alata LOGREP koji se koristi za logističko izvještavanja, kao i za 10 (deset) instruktora za buduću obuku pripadnika OS BiH za korištenje NATO softverskih alata zvanih LOGFAS (Logistics Functional Area Services) u području logističkog izvještavanja.

Izrazio je zadovoljstvo što je ovo prvi put da su OS BiH domaćin jednog međunarodnih logističkog kursa, što za MO BiH i OS BiH pored priznanja za organizaciju ovih kurseva, predstavlja i značajne uštede u budžetskim sredstvima, jer se kursevi održavaju u BiH, a inače se ovi kursevi realizuju u NATO školi za komunikacije i informacione sisteme (NCISS) u Latini, Italija.

Info- KL OS BiH