Edukacija

Održan kurs ,,ePRIME“ u organizaciji OS BiH i Mobilnog trening tima iz NATO komande u Briselu

27.6.2012

U periodu od 20. do 21.06.2012.godine u Domu OS BiH u Sarajevu održan je kurs „ePRIME“ (Partnership Real-Time Information, Management and Exchange System). Kurs su organiizovale OS BiH i NATO komanda u Briselu.

U periodu od 20. do 21.06.2012.godine u Domu OS BiH u Sarajevu održan je kurs „ePRIME“ (Partnership Real-Time Information, Management and Exchange System). Kurs su organiizovale OS BiH i NATO komanda u Briselu.

„ePRIME“ je internetski upravljački i obrazovni te lozinkom zaštićeni alat koji se koristi za pristup, razvoj i upravljanje NATO aktivnostima, događajima i programima saradnje.

Cilj kursa je da se pripadnici OS BiH i drugih institucija BiH obuče u radu sa ovom bazom poadataka i novih aplikacija radi lakšeg pristupa NATO programima, obukama, edukativnim sadržajima kao i NATO dokumentima.

Kursu su prisustvovali pripadnici OS, MO BiH, Ministarstva sigurnosti BiH i Ministarstva vanjskih poslova BiH.

Info – ZŠ OS BiH