Edukacija

Održan kurs ,,Naučene lekcije“ u organizaciji OS BiH i NATO komande u Napulju

27.6.2012

U periodu od 25. do 29.06.2012.godine u Rajlovcu se održava „Kurs štabnih oficira za naučene lekcije“. Kurs organiizuju OS BiH i NATO komanda u Napulju (3 člana mješovitog Mobilnog trening tima iz Komande NATO u Napulju i 3 člana iz Komande NATO u Lisabonu).

U periodu od 25. do 29.06.2012.godine u Rajlovcu se održava „Kurs štabnih oficira za naučene lekcije“. Kurs organiizuju OS BiH i NATO komanda u Napulju (3 člana mješovitog Mobilnog trening tima iz Komande NATO u Napulju i 3 člana iz Komande NATO u Lisabonu).

Cilj kursa je da se pripadnici OS BiH obuče štabnim dužnostima za budući sistem naučenih lekcija u OS BiH. Kursu prisustvuje 20 pripadnika OS BiH.

Kurs je materijalno podržan od strane Savjetodavnog tima NATO štaba u Sarajevu.

Info – ZŠ OS BiH