Edukacija

Završetak višeg nivoa kursa turskog jezika

9.7.2012

U Odjeljenju stranih jezika Centra za profesionalni razvoj u Rajlovcu 06.07.2012.godine 16 pripadnika OS BiH uspješno je završilo viši nivo kursa turskog jezika koji je trajao 12 sedmica.

U Odjeljenju stranih jezika Centra za profesionalni razvoj u Rajlovcu 06.07.2012.godine 16 pripadnika OS BiH uspješno je završilo viši nivo kursa turskog jezika koji je trajao 12 sedmica.
Završetku kursa i uručenju certifikata prisustvovali su predstavnici KOiD, Centra za profesionalni razvoj/KOiD i Ureda vojnog atašea Republike Turske koji su se prigodnim riječima obratili polaznicima.
Nastavni plan i program kursa turskog jezika realizovali su instruktori iz sastava OS BiH, a ispred Ureda vojnog atašea Republike Turske kao predavač bila je angažovana i profesorica turskog jezika.
U skladu sa godišnjim planom obuke Komande obuke i doktrine u septembru je planiran početak naprednog kursa turskog jezika.

Info: KOiD