Edukacija

Podjela uvjerenja polaznicima kursa engleskog jezika

7.8.2012

Polaznicima kursa engleskog jezika iz sastava čete za NUS Deminerskog bataljona Brigade taktičke podrške, koji su uspješno završili isti, upriličena je ceremonija podjele „Uvjerenja o završenom pohađanju kursa engleskog jezika“. Ceremoniji, koja je održanja u kasarni „Admir Ljubuškić-Šutak“ u Bugojnu dana 03.08.2012.godine

Polaznicima kursa engleskog jezika iz sastava čete za NUS Deminerskog bataljona Brigade taktičke podrške, koji su uspješno završili isti, upriličena je ceremonija podjele „Uvjerenja o završenom pohađanju kursa engleskog jezika“. Ceremoniji, koja je održanja u kasarni „Admir Ljubuškić-Šutak“ u Bugojnu dana 03.08.2012.godine, prisutnim su se obratili Izvršni oficir iz sastava Deminerskog bataljona, major Manigoda Rodoljub, te major Šehić Elmir iz sastava CPR/KOiD-a.
Realizacija kursa engleskog jezika „Pre-Intermediate“nivo, za devet pripadnika iz sastava čete za NUS, odvijala sa u kasarni „Admir Ljubuškić-Šutak“ u Bugojnu u vremenskom periodu od 14.05. do 03.08.2012 godine. Kurs je u skladu sa PC L-0047 NTL 5.9.2., „Upotreba operativnog jezika“, sa polaznicima realizovao CPR/KOiID sa izvođačem/instruktorom engleskog jezika potporučnikom Damirom Kapetanovićem i sekundarnim istruktorom vodnikom Žuga Nedžadom.
Testiranje navedenih polaznika kursa engleskog jezika, u skladu sa propisanim standardima CPR/KOiD-a, održan je 26.07.2012. godine u odjeljenju za strane jezike u kasarni Rajlovac.
Obuka iz engleskog jezika, „Upotreba operativnog jezika“, za pripadnike jedinice čete za NUS, koja je deklarisana za PSO/NATO (angažovanje u mirovnim ili NATO vođenim operacijama) u kasarni „Admir Ljubuškić-Šutak“ u Bugojnu se vrši od 2011. godine i kroz ovaj vid obuke do sada je uspješno prošlo (završilo kurs) 45 polaznika.

Info-brTP