Edukacija

Uspješno realizovan kurs na temu „Comprehensive Operations Planning Process“

29.4.2013

U sklopu Individualnog Partnerskog Programa Saradnje (IPCP) između Bosne i Hercegovine i NATO, u organizaciji i izvođenju Mobilnog Obučnog Trening Tima (METT) iz NATO Škole Oberammergau, u prostorijama PSOTC u periodu 15-26. aprila 2013. godine, uspješno je realizovan kurs na temu „Comprehensive Operations Planning Process“.

Cilj ovog kursa je bio pripremiti oficire OS BiH za provođenje operativnog planiranja u sklopu planske grupe komande operativnog nivoa koristeći NATO Direktivu Sveobuhvatnog Operativnog Planiranja (Comprehensive Operations Planning Directive (COPD)).

Pored oficira OS BiH, kursu su prisustvovali i predstavnici OS Slovenije i OS Albanije.

info: PSOTC