Edukacija

Uspješno realiziran kurs „Proces donošenja vojnih odluka u avijaciji i planiranje zračnog napada“

23.3.2015

U skladu sa Planom događaja obuke za 2015. godinu M2M (Mil-to-Mil) Zajednički štab OS BiH, u saradnji sa predstavnicima Ureda za odbrambenu saradnju (ODC) delegacije SAD u BiH i Nacionalne Garde (NG) Maryland (SAD), realizirali su kurs pod nazivom „Proces donošenja vojnih odluka u avijaciji i planiranje zračnog napada“,

Kurs je realiziran uz angažman članova Mobilnog trening tima (MTT) NG Maryland, uz prisustvo 22 pripadnika OS, na lokaciji kasarne „Rajlovac“ OS BiH u Sarajevu, u periodu od  16. do 19.03.2015. godine.

Zahvaljujući izuzetno profesionalnom angažmanu članova MTT NG Maryland i polaznika kursa u potpunosti su postignut planirani ciljevi kursa. Tokom trajanja seminara od strane pripadnika Nacionalne garde Maryland izvršena je prezentacija Procesa donošenja vojnih odluka i planiranja zračnog napada po sistemu kako se to radi u Oružanim snagama SAD-a. Polaznici kursa su pokazali izuzetno zalaganje i zavidan nivo poznavanja NATO procedura.

Usvojena su neka nova znanja, a i prezentovane sposobnosti naših pripadnika u svim segmentima procesa donošenja vojnih odluka. Prigodom završetka kursa ispred OS BiH brigadir Tašo Dacić je pripadnicima nacinalne garde Maryland uručio adekvatne poklone i istima se zahvalio na trudu i angažmanu tokom trajanja kursa.

Također, pripadnici Nacionalne garde Maryland su brigadiru Daciću uručili plaketu 29. avijacijske brigade i podjelili prigodne poklone polaznicima kursa.

Info- ZŠ OS BiH