Edukacija

Pripadnici OS BiH brigadir Semir Julardžija i pukovnik Enis Redžepagić završili školovanje na Ratnom koledžu u SAD

17.6.2019

Ceremoniji povodom završetka školovanja brigadira OS BiH Semira Julardžije na Ratnom koledžu SAD, koja je održana 07. juna 2019. godine u Kasarni Carlisle, Savezna država Pensilvania, učestvovao je vojni ataše BiH u SAD brigadir Zoran Batarilo.

Također, vojni ataše BiH u SAD brigadir Zoran Batarilo učestvovao je na ceremoniji povodom završetka školovanja pukovnika OS BiH Enisa Redžepagića na Nacionalnom Odbrambenom Univerzitetu (NDU), koja je održana 13. juna 2019. godine u Kasarni Fort Lesley JMcNair, u Washingtonu DC.

Imajući u vidu stečena znanja i iskustva tokom edukacije, kao i posjedovanje vrhunske infrastrukture i kapaciteta koje posjeduju kasarne Wheelock Bandstand on Carlisle Barracks i Fort Lesley JMcNair evidentno je da je ovaj nivo sticanja znanja, i u ovakvim idealnim uslovima, neophodna za razvoj OS BiH.

Završetkom ovih škola polaznici su spremni odgovoriti na izazove sadašnjeg i budućeg operativnog okruženja na strateškom niovu.

U skladu s tim i imajući u vidu potrebu za stalnim obrazovanjem i osposobljavanjem pripadnika OS BiH, kako bi se dostigli potrebni standardi i interoperabilnost, važno je, po mogućnosti, osigurati nastavak partnerstva sa OS SAD na polju edukacije i osposobljavanja vojnih pripadnika na strateškom nivou.

Info - VDP BiH u SAD

4 FOTO GALERIJA