Edukacija

Oficir Oružanih snaga BiH na školovanju u Command Staff College Queta u IR Pakistan

30.9.2019

Oficir Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, pukovnik Hajro Palić iz Komande obuke i doktrine, jedan je od 400 starješina iz 27 zemalja koji u školskoj 2019/2020. godini pohađaju program edukacije na školskoj ustanovi Command Staff College Queta (Komandno-štabnoj školi Queta) u IR Pakistan. Navedena školska ustanova svake godine educira 350 svojih i 50 starješina iz zemalja Evrope, Amerike, Afrike, Azije i Australije.

Nastavni program se sastoji iz izučavanja aktuelnih međunarodnih odnosa te taktičko-operativnih procedura štabnog osoblja. Koncept rada nije instruktor-polaznik vec mentor-polaznik što podrazumijeva izrazito aktivan rad polaznika, kako u izučavanju, tako i u istraživanju sadržaja nastavnih tema.

Pred polaznicima su postavljena dva osnovna zadatka i to: izrada i odbrana magistarskog rada iz oblasti nauke o ratovanju (Univerzitet Nacionalne оdbrane Islamabad) i izvršavanje zadataka štabnog oficira u operacijama nivoa brigada, divizija i korpusa (Directing Staff Komandno-štabne škole Queta).

Pored navedenih sadržaja, predviđene su i aktivnosti „Team Building“ domaćih i međunarodnih polaznika. Tako je 28. septembra 2019. godine realizovan „International Cultural Show and Gourmet“ u Komandno-štabnoj školi Queta sa ciljem predstavljanja znamenitosti država polaznika škole. Bosna i Hercegovina je predstavljena kroz izloženu galeriju fotografija i promotivnih videa sa svim njenim raznovrsnim prirodnim ljepotama i kulturnim znamenitostima, te ručak i posluženje za VIP zvanice i polaznike Komandno-štabne škole Queta.

4 FOTO GALERIJA