Edukacija

Pripadnik Oružanih snaga BiH najbolji strani polaznik Pješadijske rodovske škole u Republici Turskoj

3.6.2021

Pripadnik 1. pješadijskog bataljona 5. pješadijske brigade Oružanih snaga Bosne i Hercegovine potporučnik Tarik Tursunović dobio je priznanje kao najbolji strani polaznik usavršavanja na Pješadijskoj rodovskoj školi, koje se od 8. decembra 2020. do 28. maja 2021. godine realiziralo u Istanbulu, Republika Turska.

Školu je pohađalo 650 oficira Oružanih snaga Republike Turske. Potporučnik Tursunović je školovanje završio u skladu sa oficirskim standardima Oružanih snaga Turske sa ukupnim prosjekom uspješnosti od 93%.