Obuke u zemlji i inostranstvu

Pripadnici Oružanih snaga BiH na vježbi „Zemljotres 2023“

7.8.2023

Pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, iz sastava 2. pješadijskog bataljona 6. pješadijske brigade, učestvovali su 6. augusta 2023. godine u realizaciji vježbe Civilne zaštite (CZ) Grada Cazina „Zemljotres 2023“.

S obzirom na to da je Zakonom o odbrani BiH jedan od zadataka Oružanih snaga BiH pomoć civilnim organima u reagovanju na prirodne i druge katastrofe i nesreće, u skladu sa propisanim procedurama i odobrenjem pretpostavljene komande, jedinica privremenog sastava iz 2.pb/6.pbr OS BiH učestvovala je u realizacije vježbe „Zemljotres 2023“. Pomenutoj vježbi, koju je povodom obilježavanja Dana Grada Cazin organizovala CZ Grada Cazina, prisustvovali su predstavnici vlasti sa državnog, entitetskog i lokalnog nivoa.

U vježbi koju je CZ Grada Cazina sa nadležnim službama organizovala, pored pripadnika OS BiH, učešće su uzeli i pripadnici MUP-a USK, Crvenog križa i Doma zdravlja Cazin, pripadnici Humanitarne organizacije SOS Bihać i kluba ekstremnih sportova „KES Kondor“ Sanski Most te pripadnici ostalih nevladinih organizacija. Neki od zadataka, koje su u okviru vježbe izvršili pripadnici OS BiH, su pretraga terena i urušenih objekata, spašavanje i evakuacija povrijeđenih iz urušenih objekata. 

Učešćem u ovoj zahtjevnoj i kompleksnoj vježbi kroz izvršenje dodijeljenih zadataka, pripadnici OS BiH su još jednom potvrdili spremnost i osposobljenost da, u skladu sa misijom OS BiH i u skladu sa propisanim procedurama, pravovremeno pruže pomoć civilnim organima u reagovanju na prirodne i druge katastrofe i nesreće sa ciljem spašavanja ugroženog stanovništa i materijalnih dobara. 

Info – 6 pbr. 

18 FOTO GALERIJA