Obuke u zemlji i inostranstvu

Obuka oklopnog bataljona za vježbu „Dinamičan odgovor 12-5“

30.4.2012

Na lokaciji VB “Dubrave“ u periodu od 23.04. do 27.04.2012. godine, a u cilju priprema za realizaciju vježbe vanjskog ocjenjivanja „Dinamični odgovor 12-5“, realizovana je integrisana obuka deklarisane jedinice 1/5. pbr uz podršku mč/okb i jedinica EUFOR-a.

Na lokaciji VB “Dubrave“ u periodu od 23.04. do 27.04.2012. godine, a u cilju priprema za realizaciju vježbe vanjskog ocjenjivanja „Dinamični odgovor 12-5“, realizovana je integrisana obuka deklarisane jedinice 1/5. pbr uz podršku mč/okb i jedinica EUFOR-a.

Uvježbavane su radnje i postupci u toku kretanja kolona, postupci na zastanku, reakcija na zasjedu i još mnoge aktivnosti predviđene planom vježbe. Ova aktivnost je još jedna u nizu koje oklopni bataljon sprovodi na pripremi za predstojeće aktivnosti planirane godišnjim planom obuke. Po prvi put u OS BiH kroz uvježbavanje ukrcavanja i iskrcavanja u OT M113A2 je integrisana obuka roda OMJ i pješadije. Pripadnici Austrijskog kontigenta EUFOR-a su iskazali zadovoljstvo pripremljenošću i uvježbanošću sredstava i posada OT M113A2 .

Info-brTP