Obuke u zemlji i inostranstvu

Obuka pripadnika inžinjerijskog bataljona u Austriji

11.6.2012

U Republici Austriji, u periodu od 06.05. do 26.05.2012.godine, izvedena je obuka 15 pripadnika inžinjerijskog bataljona Brigade taktičke podrške u rukovanju sa lakom inžinjerijskom opremom.

U Republici Austriji, u periodu od 06.05. do 26.05.2012.godine, izvedena je obuka 15 pripadnika inžinjerijskog bataljona Brigade taktičke podrške u rukovanju sa lakom inžinjerijskom opremom.

Obuka pripadnika inžinjerijskog bataljona u Austriji izvedena je sa težištem na postupke rada sa motornom pilom, tehnike obaranja drveća, kao i tehnike uklanjanja prepreka od drveća nastalih kao posljedica elementarnih nepogoda. Ove teme su bile veoma korisne sa više aspekata. Kao prvo, zbog usvajanja novih i razvijanja postojećih znanja i sposobnosti u radu sa motornom pilom. Dalje, podizanje nivoa obučenosti pripadnika inžinjerijskog bataljona u izvođenju radova na raščišćavanju terena od drvenih prepreka nastalih kao posljedica elementarnih nepogoda. Završetkom ove obuke pripadnici inžinjerijskog bataljona su u potpunosti stekli potrebne vještine da uz adekvatnu opremu pruže pomoć civilnim strukturama u raščišćavanju terena posle elementarnih nepogoda, kao i da budu angažovani kao treneri u procesu obuke u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine.

Inžinjerijski bataljon je sada bogatiji za obučene pripadnike koji posjeduju znanja i sposobnosti da izvrše sve zadatke koje se pred njih postave po pitanju uklanjanja prepreka nastalih kao posljedica elementarnih nepogoda., kao i da obuče svoje vojnike za iste aktivnosti.

Info-brTP