Obuke u zemlji i inostranstvu

Obuka inspektora za lokacije skladištenja naoružanja i municije

2.10.2012

U kasarni "Rajlovac" Sarajevo i drugim lokacijama na kojima se nalazi skladištenje naoružanja i municije Oružanih snaga, od 17. do 28.09.2012. godine realizovana je "Obuka inspektora za inspekcije lokacije skladištenja naoružanja (LSN) i lokacije za skladištenje municije (LSM)" OS BiH.

U kasarni "Rajlovac" Sarajevo i drugim lokacijama na kojima se nalazi skladištenje naoružanja i municije Oružanih snaga, od 17. do 28.09.2012. godine realizovana je "Obuka inspektora za inspekcije lokacije skladištenja naoružanja (LSN) i lokacije za skladištenje municije (LSM)" OS BiH.

Ova obuka je realizovana od strane instruktora iz oblasti sprovođenja inspekcija kao i drugih stučnih lica iz sastava OS BiH, a dio tematskog sadržaja realizovale su stručne osobe iz MO BiH i EUFOR-a. Tokom obuke polaznici su se upoznali sa propisima koji regulišu: skladištenje, čuvanje i održavanje naoružanja i municije, obilježavanje municije, protivpožarnu zaštitu na lokacijama, sanitetsko obezbeđenje, a teoretski i praktično upoznali se sa procedurama za sprovođenje inspekcija LSN i LSM OS BiH.

Po završetku obuke relizovana je dodjela sertifikata za 13 polaznika, a u ime Načelnika ZŠ OS BiH sertifikate je uručio brigadir Senad Memić iz Uprave za operacije i obuku ZŠ OS BiH. U svom obraćanju, brigadir Memić je istakao da će inspektori od sada raditi krajnje odgovoran i težak posao provođenja inspekcije LSN i LSM OS BiH i da taj posao prije svega treba da bude transparentan i siguran za ljudstvo i materijalna sredstva na vojnim lokacijama kao i okolinu.
Svečanoj ceremoniji ispred EUFOR-a prisustvovao je gospodin James Carr, koji je u svom obraćanju istakao da EUFOR cijeni napore koje OS BiH preduzimaju na podizanju sigurnosti na LSN i LSM OS BiH.

Info – ZŠ OS BiH