Obuke u zemlji i inostranstvu

Početak V faze obuke pripadnika čete ABHO sa MTT EUFOR-a

3.10.2012

U Vojnoj bazi „Aerodrom Dubrave“, 24.09.2012.godine počela je V faza obuke 14 pripadnika čete ABHO sa mješovitim timom EUFOR-a. Mješoviti tim EUFOR-a sačinjavaju tri instruktora iz OS Austrije i dva instruktora iz OS Poljske.

U Vojnoj bazi „Aerodrom Dubrave“, 24.09.2012.godine počela je V faza obuke 14 pripadnika čete ABHO sa mješovitim timom EUFOR-a. Mješoviti tim EUFOR-a sačinjavaju tri instruktora iz OS Austrije i dva instruktora iz OS Poljske.

Težište obuke je na izvođenju MAPEX vježbi, komandovanju i kontroli, kao i na praktičnom izvođenju različitih STX vježbi sa kombinovanim scenarijima. U sklopu ove faze obuke planiran je i odlazak u Austriju i Češku, gdje će se raditi sa stvarnim (realnim) toksičnim hemikalijama, što će i predstavljati krunu obuke.
Na kraju obuke polaznici koji uspješno polože završne ispite dobiti će i certifikat „INSTRUKTOR ABHO OBUKE“.

Info-brTP