Obuke u zemlji i inostranstvu

OS BiH bile domaćin održavanja 3. Sastanka koordinacijske grupe za 8. Konferenciju Foruma načelnika štabova Balkanskih zemalja B9

11.4.2014

U hotelu Hercegovina na Ilidži u periodu od 08-11.04.2014. godine održan je treči sastanak koordinirane grupe za 8. Konferenciju Foruma načelnika štabova balkanskih zemalja (B9).

Pored predstavnika OS BiH ovoj aktivnosti su prisustvovali predstavnici oružanih snaga zemalja članica B9 iz Albanije, Bugarske, Crne Gore, Grčke, Makedonije, Rumunije, Srbije i Turske.

Treći Sastanak Koordinacijske grupe je uspješno realiziran po svim svojim sadržajima i zahtjevima u veoma dobroj i konstruktivnoj atmosferi, a tokom rada koordinacijske grupe razgovarano je o sljedećem sadržaju i aktivnostima na sastanku: 

- prezentacija i usvajanje godišnjeg izvještaja o radu Podgrupe za Asimetrične prijetnje (ATSWG),

- prezentacija i usvajanje godišnjeg izvještaja o radu Podgrupe za Edukaciju, Obuku i Vježbe (ETESWG),

- Izrada i usagalašavanje godišnjeg izvještaja o radu Koordinacijske gruge za 8. Konferenciju Foruma načelnika štabova balkanskih zemalja B9,

- Izrada i usaglašavanje prijedloga Zajedničke izjave za 8. Konferenciju Foruma načelnika štabova balkanskih zemalja B9,

- Izrada i usaglašavanje sadržaja Programa 8. Konferencije Foruma načelnika štabova balkanskih zemalja B9,

- Priprema i uaglašavanje svih drugih administrativnih dokumenata za pripremu i organiziranje 8. Konferencije Foruma načelnika štabova balkanskih zemalja B9.

U narednom periodu aktivnosti će biti nastavljene na pripremi za 8. Konferenciju Foruma načelnika štabova balkanskih zemalja B9 koja je planirana od 03.-05.06.2014. godine. Oružane snage BiH će biti domaćin predmetne konferencije i po završetku iste daljnje predsjedavanje Balkanskom Regionalnom inicijativom od OS BiH će preuzeti OS Crne Gore.

info – ZŠ OS BiH