Obuke u zemlji i inostranstvu

Realizovan kurs „Dubinsko izviđanje“ po programu “Vojska - Vojsci“ za pripadnike OS BiH

8.5.2015

U okviru realizacije partnerskog programa i plana obuke za 2015. godinu pod nazivom „Vojska–Vojsci“ (M2M - Mil-to-Mil), Zajednički štab Oružanih snaga Bosne i Hercegovine je u saradnji sa predstavnicima Ureda za odbrambenu saradnju (ODC) Ambasade SAD-a u BiH i Nacionalnom gardom (NG) države Maryland (SAD) za pripadnike OS BiH organizovao kurs pod nazivom „Dubinsko izviđanje“ („Long Range Surveillance - LRS“).

Uz angažovanje i podršku članova Mobilnog trening tima (MTT) NG Marylanda, kurs je  realizovan u periodu od 04.05. do 07.05.2015. godine na lokaciji OS BiH u Sarajevu.

Zahvaljujući izuzetno profesionalnom angažmanu članova MTT NG Marylanda i uloženim naporima polaznika, kurs je u potpunosti ostvario planirani cilj. Polaznici kursa su uspješno usvojili teoretska i praktična znanja i vještine, odnosno taktike, tehnike i procedure (TTP) operacija dubinskog izviđanja (LRS) uključujući ubacivanje (infiltraciju), rad na posjednom objektu, eksfiltraciju, izvlačenje, tehnike kretanja, noćne operacije dubinskog izviđanja, komunikaciju tokom operacija, te formate brifinga i debrifinga. Tokom obuke, pripadnici OS BiH su uspješno praktično demonstrirali usvojene TTP operacija dubinskog izviđanja uključujući demonstraciju procedura ubacivanja i izvlačenja jedinice zračnim putem.

Info-ZŠ OS BiH

7 FOTO GALERIJA