Obuke u zemlji i inostranstvu

Stručno-specijalistička obuka vojnika Sanitetske službe OS BiH u kasarni "Kozara" u Banjaluci

2.3.2016

Obuka IX klase bolničara odvijala se u periodu od 19. januara do 12. februara 2016. godine u organizaciji Komande logistike, tj. Sanitetske čete 6. bataljona logističke podrške (SnČ/6.blp). Obuku je zvanično otvorio pukovnik dr. Dragan Đorđević, komandir SnČ/6.blp koji je ujedno bio i šef obuke.

Komandir SnČ/6.blp Dragan Đorđević poželio je dobrodošlicu svim učesnicima obuke i istakao koliko je ona bitna u daljem radu u okviru Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Obuku je pohađalo pet polaznika, a osnovni cilj obuke bio je osposobljavanje lica do nivoa bolničara, kako bi nesmetano vršili misije sanitetske podrške u jedinicama kojima su pristupili. Obuka je konciprana kroz teoretska predavanja i praktične vježbe na ternu kroz dinamične scenarije, gdje su se polaznici upoznali sa uslovima i izvršavanjima svakodnevnih zadataka vezanih za rad SnSl u svim vremenskim, terenskim i taktičkim uslovima.

Također, obuka se odvijala i u bazi “Aerodrom Mahovljani”, gdje su polaznici imali obuku iz aeromedicinske evakuacije i specifičnostima zračnog transporta pacijenata, a polaznici su u duhu humanih djela imali priliku i darivati krv Zavodu za transfuzijsku medicinu Republike Srpske u Banjaluci.

Obuku je zatvorio pukovnik Srđan Čavić, komandant 6.blp, koji je naglasio da je ova obuka postala reper svih stručno-specijalističkih obuka, jer je dostigla visok nivo kojim se vide i međunarodna iskustva koja se primjenjuju na ovoj obuci, te izrazio želju da ovakva obuka pomogne otvaranju Centra za sanitetsku obuku u Banjaluci. Pukovnik Čavić je čestitao novim bolničarima na uspješno završenoj obuci i uručio im certifikate koji su zvanični pokazatelj njihove uspješnosti u ovom vidu vojnog obrazovanja. Za najboljeg mladog bolničara proglašen je vojnik Siniša Lazarević.

Info-6.blp

8 FOTO GALERIJA