Obuke u zemlji i inostranstvu

Saradnja sa OS SAD na polju obuke i usavršavanja

6.9.2018

Pukovnik Slobodan Simić, pomoćnik vojnog atašea BiH u SAD-u, je 30. augusta 2018. godine prisustvovao prijemu tokom studijskog putovanja „International Military Student Officers Washington, DC Field Trip XIV-2018” u bazi „Joint Myer-Henderson Hall, Virginia.

Ovo je bila prilika i da se pukovnik Simić sretne sa menadžmentom koji planira, organizira i realizira kurseve ovog nivoa, sa predstavnicima zemalja koji upućuju svoje pripadnike na kurseve ove vrste u SAD, te polaznikom „US Army Maneuver Center of Excellence, Fort Benning, Georgia” kapetanom Sulejmanom Pašićem, pripadnikom OS BiH.

Na osnovu poznavanja sadržaja kurseva ovog nivoa, ostvarenih kontakata te dobijenih informacija od menadžmenta kursa i polaznika, još jednom se potvrdio značaj školovanja pripadnika OS BiH u SAD.

Info – VDP BiH u SAD-u