Obuke u zemlji i inostranstvu

Zajednička vojna obuka pripadnika OS BiH i EUFOR-a

24.5.2019

U skladu sa Godišnjim planom obuke u 2019. godini, zajednička vojna obuka pripadnika 3. pješadijskog bataljona 6. pješadijske brigade OS BIH i pripadnika austrijskog kontingenta u sastavu EUFOR-a u BiH realizuje se u kasarni „Sinovi Posavine“ u Orašju u periodu od 20. do 24. maja 2019. godine.

Zajedničkoj vojnoj obuci prethodile su aktivnosti organizacije, koordinacije i individualne pripreme učesnika aktivnosti. Cilj obuke je da se kroz realizaciju tema, koje se prije svega odnose na operacije podrške miru, uvježbaju zadaci koji podržavaju rad jedinica te sinhronizaciju snaga i sredstava u multinacionalnom okruženju.

Komandant 3. pješadijskog bataljona, pukovnik Anto Klajić, se na otvaranju obuke zahvalio  predstavnicima EUFOR-a na podršci i profesionalnom odnosu, te naglasio da će obuka ove vrste doprinijeti sveukupnoj osposobljenosti pripadnika jedinice.

Info - 6. pbr

5 FOTO GALERIJA