Pomoć civilnim organima vlasti

Inžinjerijski bataljon u misiji pomoći lokalnoj zajednici

17.5.2013

Pripadnici inžinjerijskog bataljona su u periodu od 07. do 14.05.2013.god. izvršili sanaciju lokalnog makadamskog puta na relaciji Previla-Kruškova ravan koja se nalazi u Općini Ustikolina.

Dionica puta koja je bila predmet sanacije dužine je 800 m. Ovo je bila značajna aktivnost za mještane ovih sela s obzirom da je put bio dotrajao uticajem površinskih voda i neredovnim održavanjem, te je onemogućavao normalno odvijanje saobraćaja.

Pomoć lokalnim zajednicama je jedna od osnovnih misija OS BiH a inžinjerijski bataljon kvalitetnim izvršavanjem svojih zadataka umnogome pomaže da se ta misija uspješno i dosljedno sprovodi. Nakon završetka ovih radova, Inžinjerijski bataljon je zasigurno ostavio još jedan neizbrisiv trag svog djelovanja, a time i podigao ugled OS kod građana BiH.

Info-brTP